วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2553

<< เคมี >> เรื่อง ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม

1. ข้อใดเป็นความจริงของการผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์ในระดับอุตสาหกรรม


1. แก๊สไฮโดรเจนที่ผลิตได้จากเซลล์ไดอะแฟรมสามารถนำไปใช้ทำกรดไฮโดรคลอริก ส่วนสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเรยอง

2. แก๊สคลอรีนที่ผลิตได้จากเซลล์ปรอทสามารถนำเอาไปใช้ฆ่าเชื้อในกระบวนการทำน้ำประปา ส่วนสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตโมโนโซเดียมกลูตาเมต และใช้เป็นผงชูรสต่อไป

3. เฉพาะเซลล์เยื่อแลกเปลี่ยนไอออนเท่านั้น ที่มีแก๊สคลอรีนและแก๊สไฮโดรเจนเกิดขึ้น

*** 4. โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ได้จากเซลล์เยื่อแลกเปลี่ยนไอออนจะมีความเข้มข้น สูงกว่าที่ได้จากเซลล์ไดอะแฟรมแต่จะน้อยกว่าที่ได้จากเซลล์ปรอท2. สารทั้งสามในข้อต่อไปนี้ต้องใช้โซเดียมคลอไรด์หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผ่านกระแสไฟฟ้าลงในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ตัวใดตัวหนึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต

1.ผงชูรส โซดาแอช ปุ๋ยยูเรีย

** 2.ผงชูรส โซดาแอช พีวีซี

3.ผงซักฟอก พีวีซี ปุ๋ยยูเรีย

4.ผงซักฟอก ปุ๋ยยูเรีย โซดาแอช3. ในการถลุงดีบุก ปฏิกิริยาใดที่ไม่ได้เกิดขึ้นในเตาถลุง

1. CaCo3(s) CaO(s) + CO2(g)

2. C(s) + CO2(g) 2CO(g)

** 3. 2CO(g) + O2(g) 2CO2(g)

4. CaO(s) + SiO2(l) CaSiO3(l)4. ผลพลอยได้จากการผลิตสารในข้อ ก และ ข ต่อไปนี้ สามารถทำให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตอะไรได้บ้าง

ก. ผงชูรสจากแป้งมันสำปะหลัง

ข. ก๊าซคลอรีนจากเกลือสมุทร

** 1. ปุ๋ยและผงซักฟอก

2. กรดอะมิโนและก๊าซไฮโดรเจน

3. น้ำตาลกลูโคสและกรดไฮโดรคลอริก

4. แอมโมเนียมกลูตาเมตและโซเดียมไฮดรอกไซด์5. ข้อใดไม่ใช่อุตสาหกรรมเซรามิกส์

1. อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์

** 2. อุตสาหกรรมซีเมนต์

3. อุตสาหกรรมแก้ว

4. ไม่มีข้อถูก6. เกลือแกงเป็นวัตถุดิบที่สำคัญชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทใดมากที่สุด

1. โรงงานผงชูรส

** 2. โรงงานโซดาไฟ

3. โรงงานน้ำตาล

4.โรงงานผงซักฟอก7. โรงงานอุตสาหกรรมใดข้างล่างนี้ที่ไม่ได้ใช้คลอรีนในกระบวนการผลิต

1. อุตสาหกรรมพลาสติก

** 2. อุตสาหกรรมทำกระดาษ

3. อุตสาหกรรมทำสบู่

4. อุตสาหกรรมทำผงชูรส8. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

1. แทนทาลัมเป็นธาตุกึ่งโลหะสีเทา ใช้ทำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

** 2. แทนทาลัมและไนโอเบียมสามารถละลายได้ใน MIBK

3. ในการสกัดแทนทาลัม สกัดโดยใช้สารละลายกรด

4. แทนทาลัมเป็นส่วนผสมในเหลักกล้าใช้ผลิตท่อส่งแก๊ส9. ตัวรีดิวซ์ที่ใช้ในการถลุงดีบุกคือข้อใด

** 1. C

2. Mg

3. Zn

4. Zr10. การถลุงแร่ชนิดใดที่เกิดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งเป็นแก๊สพิษ

1. แร่แคสซิเทอไรต์

2. แร่ซิงค์ไคต์

** 3. แร่สติบไนต์

4. แร่สมิทไนต์*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

1 ความคิดเห็น: